9 Khóa đào tạo trực tiếp
Là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu tổ chức các khóa học về quản trị cao cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp SMEs. Học viện quản trị BOS xây dựng một HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BÀI BẢN và CHUYỂN GIAO cho doanh nghiệp, giúp NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ qua đó đóng góp vào sự PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI. Học viện thực hành trên chính số liệu của doanh nghiệp theo quy định ĐỒNG BỘ, giảng viên cầm tay chỉ việc. Vì vậy, chất liệu của doanh nghiệp được cải thiện nâng cao thông qua hoạt động hỗ trợ trong, sau đào tạo, BOS ĐỒNG HÀNH cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
Xây dựng một hệ thống quản trị bài bản
Nâng cao trình độ quản trị cho doanh nghiệp
Thực hành trên chính số liệu doanh nghiệp
Ứng dụng công cụ quản trị BSC - OKRs - KPI
Hỗ trợ trong và sau đào tạo
Đồng bộ giữa chiến lược cấp công ty
Cảm nhận của học viên
Hội đồng chuyên gia
Ông
Vũ Đức Tuấn
Hà Thúy Quỳnh
Ông
Nguyễn Xuân Tuấn
Các tin tức mới nhất