Anh Đình Đình
17/03/2023
Anh Đình Đình (Giám đốc CP Thiết bị điện đèn led Dd Lighting)

Buổi học hôm nay rất giá trị, mình nhìn thấy kiến thức Giảng Viên chia sẻ – Giúp cho hệ thống hoá được doanh nghiệp giữa các phòng ban bộ phận để thực hiện mục tiêu chung. Qua chương trình, mình thấy hướng đi của BOS áp dụng được tiêu chuẩn chung cho việc quản trị doanh nghiệp. Những kiến thức này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tốt hơn nữa! Giảng Viên là người có kinh nghiệm thực chiến và đã thuyết phục được mình!

Các bài viết khác