Chị Hàn Ánh Tuyết
13/10/2022
Chị Hàn Ánh Tuyết (Kế toán trưởng công ty cổ phần Tân Hiếu)

Sau khi tham dự buổi học hôm nay, tôi cảm thấy rất là phấn khích khi nhìn được bức tranh tổng thể về tài chính. Trước đó, doanh nghiệp cũng có các quy trình, quy định, phương thức nhưng chưa nhìn được tổng thể liên kết với nhau. Các bộ phận đang hoạt động rời rạc, chỉ làm sao giảm thiểu chi phí nhất nhưng không nhìn được liên kết với nhau và nếu một bộ phận thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận như nào…

Các bài viết khác