Nguyễn Thị Thu Trang
13/09/2022
Nguyễn Thị Thu Trang (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ văn phòng Đông Nam Á)

Trước khi tham gia khóa học, tôi đã từng nghe qua mô hình tài chính này rồi nhưng thực sự hôm nay được học buổi đào tạo này là lần đầu tiên. Từ trước tới giờ, tôi đã tham gia các khóa đào tạo đắt tiền, tuy nhiên giá trị tôi nhận được nó không xứng đáng. Trải nghiệm buổi học của Học viện quản trị BOS với mức học phí như vậy thực sự là không tưởng và quá giá trị so với những gì tôi nhận được…

Các bài viết khác