Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tại đơn vị trực thuộc
27/03/2023
Ở bài viết trước, Học Viện Quản Trị BOS đã phân tích Tại sao đòn bẩy kinh doanh được ví như con dao hai lưỡi giúp CEO hiểu được tầm quan trọng vai trò 2 mặt của đòn bẩy kinh doanh. Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp đã thành lập lâu nhưng vẫn còn rất lúng túng trong các vấn đề về các thủ tục và kê khai trong trường hợp có đơn vị trực thuộc. Vậy chi tiết vấn đề kê khai, nộp thuế như thế nào, hãy cùng dõi theo bài viết dưới đây của Học Viện Quản Trị BOS.

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tại đơn vị trực thuộc Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tại đơn vị trực thuộc

Chi tiết việc kê khai và nộp thuế tại đơn vị phụ thuộc với mỗi sắc thuế được Học Viện Quản Trị BOS chia sẻ bằng sơ đồ dưới đây:

​1. Lưu ý khi khai thuế GTGT với đơn vị trực thuộc là chi nhánh công ty:

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT với đơn vị trực thuộc là chi nhánh công ty

Hãy cùng Học Viện Quản Trị BOS phân tích để làm rõ hơn qua ví dụ sau:

 • ​Doanh nghiệp A hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn ghế và chân tay giả, có trụ sở chính ở Hà nội, trong kỳ tính thuế có số liệu sau:
 • Mua 40.000 SP với giá chưa thuế GTGT 280.000 VNĐ/sp.
 • Trụ sở chính trực tiếp tiêu thụ 100.000 sản phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT 300.000 VNĐ/sp.
 • Nhận 60.000 sản phẩm từ cơ sở sản xuất trực thuộc sản xuất bàn ghế không tổ chức hạch toán kế toán ở Vĩnh Phúc. Trong tháng tiêu thụ toàn bộ số sản phẩm này với giá bán chưa thuế GTGT 400.000 VNĐ/ SP.
 • Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hà nội 5.000 SP, cuối kỳ cửa hàng báo về tiêu thụ được 4.000 SP với giá chưa có thuế GTGT 310.000 VNĐ/ SP.
 • Điều chuyển 1 xe vận tải sử dụng 2 năm xuống phục vụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Vĩnh Phúc. Giá trị còn lại của chiếc xe trên sổ kế toán là 800 triệu VNĐ.
 • Điều chuyển 1 chiếc xe 5 chỗ cho chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc sản xuất chân tay giả ở quận Hà Đông, giá trị còn lại của chiếc xe trên sổ kế toán là 400 triệu đồng.
 • Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc ở Hải phòng 2.500 SP, giá giao 300.000 vnđ/ sp. Cuối kỳ, cửa hàng báo về tiêu thụ được 2.000 sản phẩm với giá chưa thuế 310.000 VNĐ/ SP. Thuế GTGT đầu vào của các hàng hoá, dịch vụ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ trong tháng của Công ty A là 220 triệu đồng.

Xem thêm:

Tại sao chênh lệch dòng tiền có ảnh hưởng trực tiếp tới Kết quả kinh doanh?

Chức năng, nhiệm vụ, và kỹ năng cần có của Kế toán trưởng

08 dấu hiệu khả nghi khi đọc Báo cáo tài chính

Yêu cầu:

1. Xác định thuế GTGT DN A kê khai và phải nộp tại Hà Nội và Vĩnh Phúc.

 • Biết DN đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tổ chức công tác kế toán, hoá đơn chứng từ. Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ nói trên là 10%
 • Hàng hoá mua vào có hoá đơn chứng từ hợp pháp và đều thanh toán qua ngân hàng.

2. Giả sử thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ khác được khấu trừ là 4.220 triệu VNĐ. Hãy xác định lại thuế GTGT phải nộp ở Hà nội và Vĩnh Phúc.

Gợi ý:

a. Thuế phải nộp ở Vĩnh Phúc = 400.000 x 60.000 x 2% = 480 triệu.

 • Trong trường hợp này, chi nhánh ở Vĩnh Phúc không trực tiếp bán hàng và không tổ chức hạch toán kế toán nên trụ sở chính kê khai thuế và nộp thuế cho địa phương có cơ sở sản xuất ở Vĩnh Phúc.
 • Lưu ý: Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.
b. Thuế kê khai và nộp tại Hà nội
 • VAT đầu ra

Cơ sở chính tiêu thụ: 100.000 x 300.000 x 10% = 3.000 triệu đồng

Sản phẩm do cơ sở Vĩnh Phúc đưa về tiêu thụ tại trụ sở chính: 400.000 x 60.000 x 10% = 2.400 triệu đồng.

Cửa hàng trực thuộc tại Hà Nội bán ra: 310.000 x 4.000 x 10% = 124 triệu đồng

 • Điều chuyển 1 xe vận tải sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Vĩnh Phúc -> không phải kê khai và nộp thuế do điều chuyển tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
 • Điều chuyển 1 chiếc xe 5 chỗ cho chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc sản xuất chân tay giả ở quận Hà Đông, giá trị còn lại của chiếc xe trên sổ kế toán là 400 triệu đồng -> 400 triệu x 10% = 40 triệu đồng

Giao cho cửa hàng trực thuộc ở Hải phòng: 2.000 x 300.000 = 60 triệu đồng

Tổng thuế GTGT đầu ra = 5.624 triệu đồng

 • VAT đầu vào được khấu trừ:

Của sản phẩm mua vào: 40.000 x 280.000 x 10% = 1.120 triệu đồng

Của hàng hoá dịch vụ khác: 220 triệu đồng

Tổng VAT đầu vào được khấu trừ: 1.340 triệu đồng

 • VAT phải nộp: 5.624 – 1.340 = 4.284 triệu đồng
 • VAT còn phải nộp ở Hà nội: 4.284 – 480 = 3.804 triệu đồng
 • Giả sử thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ khác được khấu trừ là 4.220 triệu đồng -> tổng VAT đầu vào được khấu trừ tăng 4.000 triệu đồng ->
 • Tổng VAT đầu vào được khấu trừ là 5.340 triệu đồng ->VAT phải nộp = 5.624 – 5.340 = 284 triệu đồng -> Không nộp ở Vĩnh Phúc 480 triệu.

Ta phân bổ VAT phải nộp của Hà nội và Vĩnh Phúc:

 • VAT phải nộp ở Vĩnh Phúc là:

284x(60.000×400.000)/(400.000×60.000+100.000×300.000+400.000×60.000+310.000×4.000+400.000.000+2.000×300.000) = 84,945.165 đồng.

 • VAT phải nộp ở Hà nội: 284.000.000 – 84.945.165 = 199.054.835 đồng.

Xem thêm:

Quản lý công nợ phải thu – trách nhiệm không của riêng ai

Hệ thống kế toán một sổ dễ hay khó

​2. Một số trường hợp đặc biệt về kê khai nộp thuế:

2.1. Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai:

Giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên -> kê khai và nộp thuế tại nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó với tỉ lệ 2% doanh thu chưa thuế (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) và 1% doanh thu chưa thuế(đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%).

Nếu là hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương đó (không phân biệt trên hay dưới 1 tỷ) -> phải khai thuế vãng lai tại địa phương đó.

2.2. Hoạt động đại lý:

Người nộp thuế (NNT) là đại lý bán hàng hoá dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT -> Không phải khai thuế GTGT với doanh thu hàng hoá, dịch vụ và doanh thu hoa hồng.

NNT là đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng -> không phải kê khai thuế GTGT đối với hàng hoá dịch vụ bán đại lý, thu mua đại lý nhưng phải kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý được hưởng.

Các hình thức đại lý khác: NNT phải kê khai thuế GTGT với hàng hoá, dịch vụ bán đại lý, hàng hoá thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng NNT là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính viễn thông, bán vé xổ số , máy bay, ô tô , tàu hoả, tàu thuỷ, đại lý vận tải quốc tế (hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất 0% ), đại lý bảo hiểm -> không phải kê khai thuế GTGT với doanh thu dịch vụ nhận đại lý và hoa hồng được hưởng.

Trên đây, Học Viện Quản Trị BOS đã hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế cho từng loại thuế đối với DN có đơn vị trực thuộc. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc trong kê khai và nộp thuế cho đơn vị trực thuộc của mình.

Để lại email ở phần comment cuối bài. Rất mong nhận được nhiều ý kiến, bình luận và bổ sung của các độc giả có hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này. Đăng ký để nhận bài viết, biểu mẫu, video miễn phí của Học Viện Quản Trị BOS.

​​Download miễn phí nhiều tài liệu biểu mẫu quản lý DN, tài chính, nhân sự, kế toán thuế & hàng trăm video bài giảng hay về quản trị, tài chính, nhân sự, kế toán, kiểm soát nội bộ dành cho Member…

Đừng bỏ lỡ:

Cân bằng theo thẻ điểm BSC trong doanh nghiệp là gì?

CEO VÀ Lỗ Hổng Quản Trị Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Các bài viết khác