CEO, chủ doanh nghiệp thiếu văn hóa lập kế hoạch và báo cáo đồng bộ thì gặp vấn đề gì?

04 NỖI ĐAU CỦA DOANH NGHIỆP

TÀI CHÍNH 

 • Chưa bao giờ nhìn được bức tranh tài chính tổng thể: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, điểm hòa vốn…
 • Thiếu văn hóa lập kế hoạch và báo cáo đồng bộ nên không thể hình thành cơ chế khoán. Thiếu văn hóa lập kế hoạch và báo cáo đồng bộ nên không thể hình thành cơ chế khoán
 • Không thể kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho, làm hoài không thấy tiền đâu và không thể đọc vị số liệu kế toán
 • Quyết định dựa trên cảm tính, không dựa vào số liệu
 • Gíam đốc và kế toán không cùng chung ngôn ngữ, không thể biến con số khô khan thành con số biết nói
 • Xây dựng tổ chức công tác kế toán không biết bắt đầu từ đâu
 • Không thể đánh giá chất lượng nhân sự kế toán, nhân sự ra vào liên tục

KINH DOANH

 • Không có mục tiêu kinh doanh ngắn hạn, dài hạn đồng bộ với chiến lược công ty
 • Không phân rã được kế hoạch bán theo từng dòng doanh thu, từng cấp, từng tháng, từng quý…
 • Không đồng bộ với kế hoạch cung ứng, dòng tiền và nhân sự
 • Không có phương pháp định biên và đánh giá nhân sự phòng kinh doanh
 • Xây dựng mô tả công việc và phân công nhiệm vụ không theo chuỗi hoạt động
 • Không xây được lộ trình thăng tiến, cơ chế lương thưởng cho nhân sự

NHÂN SỰ

 • Chủ doanh nghiệp: mất cân bằng trong cuộc sống, không có thời gian cho bản thân, gia đình, và các đam mê khác
 • Lãnh đạo: xử lý sự vụ, chưa thực sự kết nối và không kiểm soát được các phòng ban
 • Quản lý: Không nắm được rõ mục tiêu công ty, chưa được trao quyền đúng đủ, thiếu công cụ triển khai
 • Nhân viên: Làm việc không hết mình, không nhìn thấy lộ trình thăng tiến, mất động lực làm việc

VẬN HÀNH

 • Không biết mục tiêu 1 – 3 – 5 năm tới doanh nghiệp sẽ đi về đâu
 • Quản trị vận hành không theo hệ thống đồng bộ
 • Không đồng bộ được Tài chính – kinh doanh – nhân sự – cung ứng
 • Chưa thông kinh mạch giữa các phòng ban, sự kết hợp không chặt chẽ
 • Xây dựng KPI mang tính chất kiểm soát chứ không phải thúc đẩy… 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Khóa học thực chiến và chuyên sâu nhằm trang bị kiến thức và thực hành song song
 • Giúp các doanh nghiệp HỌC – HIỂU  – THỰC HÀNH – THỰC CHIẾN cho doanh nghiệp ngay trong và sau khóa học 
 • Giúp học viên thông kinh mạch về hệ thống quản trị trong doanh nghiệp, chuyển giao xây dựng và đóng gói và đồng bộ hệ thống tài liệu. 
 • Giúp CEO đưa ra mục tiêu chiến lược và con đường hoàn thành mục tiêu. 

PHƯƠNG PHÁP HỌC & THỰC HÀNH

 • Tương tác giữa giảng viên và học viên
 • Kết hợp thảo luận nhóm, thuyết trình
 • Thực hành đạt kết quả ngay tại lớp trên chính số liệu của doanh nghiệp
 • Được trang bị đầy đủ biểu mẫu bài bản và hệ thống hóa ở tất cả các cấu phần cùng các casestudy thực tế: mô hình kinh doanh, tài chính, kinh doanh, nhân sự, cung ứng, báo cáo quản trị, tổ chức công tác kế toán…
 • Chuyên gia chỉ dẫn chi tiết thực hành từng bước và đồng hành dài hạn sau học
 • Học theo nhóm: giám đốc cùng các trưởng bộ phận để cùng thống nhất góc nhìn, cùng triển khai 

AI NÊN THAM GIA?

 • Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành: Học để hiểu và giao các bộ phận thực hiện
 • Giám đốc chức năng (Giám đốc nhân sự, tài chính, kế toán trưởng, kinh doanh, cung ứng): Học để hiểu – biết và thực hiện
 • Trưởng các phòng ban (Trưởng phòng nhân sự, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng cung ứng): Học để hiểu – biết và phối hợp thực hiện
 • Những người quan tâm đến quản trị vận hành doanh nghiệp: Học để hiểu – biết và nâng cao kỹ năng

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC MANG LẠI

 • Thông kinh mạch cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý về quản trị vận hành về tư tưởng, tư duy quản trị vận hành
 • Hiểu và ứng dụng mô hình hệ thống quản trị vận hành 3 tầng BOS để xây dựng hệ thống quản trị vận hành
 • Biết ứng dụng công cụ quản trị hiện đại BSC – OKRs – KPI để quản trị vận hành doanh nghiệp 
 • Giúp CEO nghe và hiểu được tiếng nói của những con số tài chính, cùng ngôn ngữ với kế toán
 • Xây dựng MHTC là trung tâm số liệu để ra mọi quyết định kinh doanh, dự báo được mọi kết quả tương ứng từng kịch bản
 • Xây dựng được căn cứ định mức, hạn mức để giao khoán, trao quyền hoàn toàn yên tâm
 • Dự báo, kiểm soát, cảnh báo chi phí, công nợ, dòng tiền, tồn kho… 
 • Biết tổ chức dữ liệu khoa học làm cơ sở để lập được các báo cáo quản trị
 • Biết tổ chức và vận hành phòng kế toán bài bản
 • Chuẩn hóa lại nghiệp vụ kế toán để có thể tạo ra được hệ thống báo cáo tài chính phản ánh trung thực diễn biến thực tế
 • Lập được các báo cáo quản trị bán hàng với cái nhìn đa chiều, đa tầng về các chỉ số trọng yếu trong doanh nghiệp
 • Hoạch định được chiến lược kinh bán, chính sách bán giúp thúc đẩy doanh thu
 • Lập được kế hoạch bán và chứng minh được tính khả thi đến từng đơn vị, từng nhân viên cho từng thời kỳ
 • Lập được báo cáo quản trị bán hàng với cái nhìn đa chiều, đa tầng thấu suốt tình hình diễn biến thị trường
 • Xây dựng được đội ngũ kinh doanh vững mạnh
 • Hoạch định được chiến lược marketing tạo ra được lợi thế cạnh tranh, giúp tạo vị thế cạnh tranh
 • Tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn với chiến lược giá
 • Tối ưu thuận lợi dài hạn với chiến lược giá
 • Tối ưu chi phí truyền thông với chiến lược truyền thông
 • Lập được kế hoạch truyền thông, quảng cáo đồng bộ với kế hoạch ngân sách và kế hoạch bán
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức đồng bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Định biên nhân sự đồng bộ kế hoạch chi phí nhân sự
 • Xây dựng mô tả công việc đồng bộ với dòng chảy công việc
 • Xây dựng bảng đánh giá hiệu suất làm việc theo phương pháp KPI
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng win – win và khích lệ 
 • Lập kế hoạch mua hàng và báo cáo mua hàng đồng bộ với kế hoạch bán và kế hoạch dòng tiền
 • Tối ưu giá trị hàng tồn kho bằng cơ chế lập định mức tồn kho 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 7 CHUYÊN ĐỀ – 30 BUỔI

GIẢNG VIÊN

TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA

BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Công ty TNHH Học viện BOS

STK 0711000280366

Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội

Nội dung: Ho ten_So dien thoai_KhoaCEO

 
Cảm nhận của học viên