Setup & Chuẩn hóa hệ thống quản trị tài chính bài bản

đăng ký

Thông tin khóa học

Thực trạng – Nỗi đau
Giá trị khóa học
Đối tượng tham gia
Phương pháp học
Nội dung khóa học
Trải nghiệm cùng
chuyên gia
Giảng viên
Bảng giá
Địa điểm, Thời gian,
Thông tin chuyển khoản

Đăng ký tư vấn

Thực trạng quản trị tài chính kế toán SMEs

Là giám đốc, chủ doanh nghiệp

 • Bạn chưa bao giờ được nhìn được bức tranh tài chính tổng thể của doanh nghiệp, thiếu văn hóa lập kế hoạch và báo cáo động bộ, quản trị rủi ro, sai đâu sửa đó, hoạt động chắp vá
 • Bạn không thể kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho, dòng tiền, không thể đọc vị số liệu kế toán
 • Dữ liệu không được ghi nhận hoặc dữ liệu rời rạc, chắp vá, báo cáo thủ công xa rời thực tế
 • Bạn quyết định dựa trên cảm tính, không dựa vào số liệu
 • Bạn chưa thể xây dựng được cơ chế lương thưởng win – win, công bằng, cân bằng và đồng bộ
 • Bạn không yên tâm trao quyền cho nhân sự cấp trung
 • Giám đốc, chủ doanh nghiệp và kế toán không cùng chung ngôn ngữ, không thể biến con số khô khan thành con số biết nói, làm hoài không thấy tiền đâu
 • Họp hành triền miên không nhìn ra được vấn đề, nguyên nhân và giải pháp, từ đó đưa ra kế hoạch hành động, kiểm soát, đo lường, đánh giá.
 • Không thể đánh giá chất lượng nhân sự kế toán, Chưa chú trọng đào tạo hội nhập, đạt chuẩn, nâng cấp, nhân sự ra vào liên tục

Là kế toán

 • Bạn không biết xây dựng hệ thống phòng kế toán bắt đầu từ đâu?
 • Bạn không nhận được sự tin tưởng, ghi nhận từ ban lãnh đạo
 • Bạn không nhận được sự phối hợp từ các phòng ban, chưa chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu chuẩn chỉnh.
 • Bạn luôn lo lắng, bất an trước mỗi đợt quyết toán thuế, luôn áp lực với các con số vì chủ yếu đối phó thuế.
 • Luôn đi sớm về muộn, ngợp trong núi việc và hồ sơ sổ sách, cắm mặt vào số – cắm lưng vào ghế, nhắm mắt làm liều.
 • Hạch toán sổ chợ, một mớ bòng bong sổ sách không biết gỡ từ đâu? Đảo lộn sau mỗi lần thay đổi nhân sự do chưa xây dựng sổ tay hạch toán và quy chuẩn hồ sơ.
 • Ban lãnh đạo chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà coi nhẹ việc giữ tiền, coi nhẹ tổ chức công tác kế toán.
 • Chưa xây dựng hệ thống kế hoạch, báo cáo đồng bộ trong quản trị vận hành, lãng phí thời gian nên không thể kiểm soát chi phí, thất thoát khó tránh khỏi.
Nguyên nhân của hầu hết các vấn đề kể trên xuất phát từ cùng một gốc rễ: Chưa ý thức tầm quan trọng của quản trị tài chính trong lập kế hoạch – kiểm soát – ra quyết định để xây dựng ngay từ đầu do Thiếu hệ thống quản trị tài chính bài bản!
Những vấn đề này đều phát sinh từ việc bạn chưa được đào tạo bài bản về tư duy quản trị tài chính, kế toán. Đã đến lúc bạn cần phải thay đổi!

Giá trị khóa học mang lại

Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành

Giám đốc tài chính (CFO), kế toán trưởng

Những người đang quan tâm đến quản trị tài chính doanh nghiệp

Ai nên tham gia khóa học này

Phương pháp học

Phần 1
Kế hoạch tài chính – dòng tiền

Trò chơi và công cụ hỗ trợ ra quyết định cho CEO!

3 học phần, 49 biểu mẫu tặng kèm

Tư duy quản trị tài chính B1 & mô hình tài chính (P1)

Buổi 1

 • Tư duy quản trị tài chính
 • Xây dựng mô hình tài chính là gì? Các cấu phần đầy đủ?
 • Vì sao phải xây dựng mô hình tài chính? Ứng dụng trong quản trị vận hành (trò chơi của CEO)
 • Ai tham gia xây dựng mô hình tài chính?
 • Khi nào cần xây dựng mô hình tài chính?
 • Quy trình xây dựng mô hình tài chính?
 • Hướng dẫn thực hành từng bước xây dựng mô hình tài chính phần 1 (dự báo kết quả kinh doanh) và điểm hòa vốn 

Mô hình tài chính (P2) | Đọc vị kế toán

 • Thế nào là bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ?
 • Xây dựng Bảng cân đối kế toán dự kiến & kế hoạch dòng tiền, tại sao cần? Ứng dụng trong quản trị DN
 • Ai tham gia dự báo bảng cân đối kế toán, kế hoạch dòng tiền? Khi nào?
 • Quy trình thiết lập dự toán bảng cân đối kế toán và kế hoạch dòng tiền?

Buổi 2

Mô hình tài chính (P4) | Đọc vị báo cáo tài chính, đảm bảo an toàn vốn dòng tiền

Buổi 4

 • Hướng dẫn thiết lập văn bản giao khoán
 • Hướng dẫn thực hành từng bước thiết lập mô hình tài chính phần 2 (dự báo cân đối kế toán, dòng tiền)
 • Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính
 • KPI đo lường sức khỏe tài chính 

Mô hình tài chính (P3) | Chủ động dòng tiền, tối ưu chi phí

Buổi 3

 • Cấu trúc kế hoạch vốn? Mục tiêu vốn theo BSC?
 • Tại sao cần lập kế hoạch vốn?
 • Khi nào cần lập kế hoạch vốn?
 • Ai tham gia lập kế hoạch vốn?
 • Quy trình lập kế hoạch vốn
 • Hướng dẫn từng bước lập kế hoạch vốn, nguồn huy động vốn và phân kỳ sử dụng

Phần 2
Thiết lập hệ thống báo cáo quản trị đa tầng

Đỉnh cao của sự tham mưu!
 • Hướng dẫn mã hóa thông tin kế toán, xử lý và làm sạch dữ liệu
 • Hướng dẫn sử dụng hàm pivot table
 • Hướng dẫn vẽ biểu đồ: cột, tròn, dây, cơ cấu, so sánh kế hoạch – thực hiện,
 • Hướng dẫn từng bước xây dựng báo cáo quản trị
 • Hướng dẫn phân tích báo cáo
 • Hướng dẫn viết đoạn báo cáo gồm 4 phần
 • Hướng dẫn viết kế hoạch hành động ngay trong cuộc họp báo cáo

Hướng dẫn xây dựng báo cáo quản trị và kiểm soát kế hoạch bán

Buổi 2

 • Tư duy quản trị tài chính bài bản Mục tiêu công ty theo BSC – OKR – KPI
 • Mục tiêu phòng kế toán tài chính theo BSC
 • Rủi ro, nguyên nhân & cơ chế kiểm soát
 • Cơ chế phối hợp các phòng ban
 • Hiểu mô hình kinh doanh của DN ứng dụng xây dựng báo cáo quản trị
 • Vì sao phải xây dựng hệ thống BCQT
 • Ai tham gia xây dựng BCQT?
 • Khi nào cần xây dựng BCQT?
 • Bảng phân tích các chỉ tiêu báo cáo quản trị
 • Hệ thống BCQT bao gồm những báo cáo nào?
 • Trình tự xây dựng hệ thống BCQT?

Tư duy xây dựng phòng tài chính kế toán

Buổi 1

Hướng dẫn xây dựng BCQT và kiểm soát kế hoạch công nợ/dòng tiền

Buổi 4

Hướng dẫn xây dựng BCQT và kiểm soát kế hoạch công nợ/dòng tiền

Buổi 3

Biểu mẫu tặng kèm phần 2

 • Mẫu báo cáo quản trị mua hàng
 • Mẫu báo cáo quản trị tài chính
 • Mẫu báo cáo quản trị phòng kinh doanh
 • Mẫu báo cáo quản trị công nợ
 • Mẫu báo cáo quản trị tồn kho

25 Biểu mẫu tặng kèm phần 3

Phần 3
Tổ chức bộ máy kế toán bài bản

 • Mẫu đánh giá thực trạng phòng kế toán, thực trạng kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh Canvas phòng kế toán (PKT)
 • 1001 lỗ hổng trong quản trị vận hành
 • Chuỗi hoạt động phòng kế toán
 • Mối liên hệ với các phòng ban
 • Chức năng nhiệm vụ PKT
 • Sơ đồ tổ chức PKT
 • Khung năng lực PKT
 • Mẫu định biên nhân sự PKT
 • Mẫu mô tả công việc kế toán
 • Mẫu kế hoạch tuyển dụng kế toán
 • Mẫu phân tích vị trí kế toán
 • Mẫu mục tiêu phòng kế toán
 • Mẫu phiếu đánh giá KPI định kỳ
 • Mẫu phiếu đánh giá thử việc
 • Mẫu đào tạo hội nhập
 • Mẫu kiểm soát nội bộ
 • Mẫu KPI kiểm soát nội bộ
 • Quy trình thanh toán
 • Phân quyền duyệt chi
 • Quy chế tài chính
 • Phương thức tổ chức họp giao ban

Hướng dẫn xây dựng quy chế tài chính, phân quyền

Buổi 4

Hướng dẫn xây dựng sổ tay hạch toán, kiểm soát thuế

Buổi 3

 • Quy chuẩn là gì? Tại sao phải có quy chuẩn hạch toán và chuẩn hóa hồ sơ?
 • Sổ tay hạch toán và quy chuẩn hồ sơ giao dịch mua hàng, bán hàng, lương, giá thành, Tài sản cố định,…
 • Hướng dẫn lập kế hoạch báo cáo thuế
 • Hướng dẫn checklist hồ sơ thuế
 • Hướng dẫn kiểm soát định kỳ
 • Hướng dẫn lưu trữ chứng từ

Tổ chức bộ máy kế toán

Buổi 1

 • Hiểu mô hình kinh doanh CANVAS của DN đồng bộ với setup phòng kế toán
 • Hiểu chuỗi giá trị DN và mối liên hệ với các phòng ban + thiết lập sơ đồ tổ chức phòng
 • Hướng dẫn lập bảng chức năng nhiệm vụ phòng kế toán theo RACI
 • Phân tích dòng chảy công việc phòng kế toán + định biên nhân sự
 • Hướng dẫn khung năng lực phòng kế toán
 • Hướng dẫn mô tả/ phân tích công việc
 • Hướng dẫn xây dựng mục tiêu phòng
 • Hướng dẫn lập phiếu đánh giá KPI phòng
 • Hướng dẫn lập phiếu đào tạo hòa nhập
 • Hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân phòng
 • Hướng dẫn kế hoạch tuyển dụng
 • Hướng dẫn xây dựng list danh mục báo cáo định kỳ toàn công ty

Hướng dẫn xây dựng mục tiêu, đo lường hiệu quả

Buổi 2

Tài chính không thể tốt nếu công tác kế toán tồi!
 • Mẫu kế hoạch cá nhân
 • Mẫu kế hoạch hành động phòng
 • List danh mục báo cáo định kỳ
 • Quy trình thanh toán, mua, sản xuất,
 • bán, quy chế tài chính, phân quyền
 • Mẫu mô hình tài chính (kết quả Kinh doanh, dòng tiền)
 • Mẫu báo cáo quản trị bán, mua, nợ
 • Mẫu phân tích báo cáo tài chính

Trải nghiệm cùng chuyên gia

 • Tổng giám đốc công ty CP BOS Group
 • Co-founder/ CEO Công ty CP giải pháp quản trị BOS: Nghiên cứu và phát triển phần mềm hệ điều hành BOS, giải pháp số trong quản trị doanh nghiệp
 • Co-founder/ CEO Học viện BOS: Chuyên đào tạo, huấn luyện và tư vấn setup cho các doanh nghiệp
 • Founder – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tư vấn kiến trúc TLI Hà Nội

Vũ Đức Tuấn

Ông
 • Chủ tịch HĐQT công ty CP BOS Group
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP giải pháp quản trị BOS: Nghiên cứu và phát triển phần mềm hệ điều hành BOS, giải pháp số trong quản trị doanh nghiệp
 • Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP công nghệ chiếu sáng ILIKE
 • Co_founder Học viện BOS
 • Giảng viên Học viện BOS

Nguyễn Xuân Tuấn

Ông
 • Chủ tịch Học viện BOS: Chuyên đào tạo, huấn luyện và tư vấn setup cho các doanh nghiệp
 • Co-founder/CFO công ty CP giải pháp quản trị BOS: Nghiên cứu và phát triển phần mềm hệ điều hành BOS, giải pháp số trong quản trị doanh nghiệp
 • Phó tổng giám đốc công ty CP BOS group
 • Tác giả cuốn sách: Đọc vị tài chính SME – xuất bản tháng 10-2022

Hà Thúy Quỳnh

Đội ngũ giảng viên

Chính sách ưu đãi khi đăng ký sớm trước 15/9/2022

KHÓA COMBO

“TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – BÁO CÁO QUẢN TRỊ”

12 buổi học offline – 3 chuyên đề chính

19.990.000

Giá gốc: 30.000.000

Quà tặng: THẺ BẠCH KIM

 • Miễn phí tham gia CLB (12 buổi sinh hoạt offline) trị giá 12 triệu đồng
 • Được tặng 01 cuốn sách Tài chính – Kế toán    

Đăng ký tư vấn

Thẻ VÀNG

(Tham gia 02 khoá học)
Miễn phí 50% tham gia CLB
(12 buổi sinh hoạt offline)
trị giá 6 triệu đồng

Thẻ BẠC

(Tham gia 01 khoá học)
Được quyền tham gia CLB
(12 buổi sinh hoạt offline) với
mức phí ưu đãi 10 triệu đồng

Quà tặng khóa lẻ trong tháng 9

Thông tin chuyển khoản

Thời gian học

Địa chỉ giảng đường

Công ty TNHH Học viện BOS
STK 0711000280366
Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội
Nội dung chuyển khoản:
Ho ten_So dien thoai_Combo Tai chinh K01
Sáng: 8h30-12h Chiều: 1h30-17h
Các ngày thứ 7 trong tuần
Tầng 3, Tòa A3, Ecolife Capitol số 58 Tố Hữu,
Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội

Đăng ký tư vấn

Hotline: 098.456.1442

Đăng ký

Đăng ký tư vấn

Họ và Tên
Email
Số điện thoại
Chọn khóa học