Nỗi đau nhân sự khi không xây dựng được kế hoạch nhân sự đồng bộ với mục tiêu công ty, lãnh đạo gặp khó khăn khi quản lý phòng ban

07 NỖI ĐAU VỀ NHÂN SỰ

 • Không xây dựng được kế hoạch nhân sự đồng bộ với mục tiêu công ty
 • Hệ thống nhân sự các phòng ban hoạt động rời rạc, không có tính kết nối
 • Lãnh đạo gặp khó khăn trong quản trị các phòng ban
 • Chưa xây dựng được hệ thống lương thưởng đồng bộ với mục tiêu về tài chính, cơ chế lương chưa đảm bảo cơ chế Win – Win “Doanh nghiệp thắng – người lao động thắng”
 • Gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng, nhân viên mới khóa hòa nhập
 • Chưa biết cách xây dựng chuỗi công việc, mô tả công việc chung chung
 • Nhân viên làm việc không hết mình do không nhìn thấy lộ trình thăng tiến

NỘI DUNG KHÓA HỌC – 7 HỌC PHẦN – 25 CHỦ ĐỀ

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Học viên hiểu và có đủ công cụ xây dựng toàn bộ hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp mình.
 2. Học viên hiểu rõ vai trò của người vận hành hệ thống nhân sự và sự phối hợp với các phòng ban để vận hành hệ thống nhân sự được kết nối và hiệu quả cao nhất.
 3. Học viên biết cách tái cấu trúc, xây dựng và chuẩn hóa lại hệ thống nhân sự có sẵn của doanh nghiệp mình.
 4. Học viên biết cách “TUYỂN DỤNG ĐÚNG NGƯỜI”, “GIAO ĐÚNG VIỆC”, CẢ HỆ THỐNG LÀM VIỆC THEO MỤC TIÊU CHUNG.

AI NÊN THAM GIA?

 • Chủ doanh nghiệp đang là CEO trực tiếp điều hành doanh nghiệp: Học để hiểu và giao các bộ phận thực hiện
 • CEO, CHRO, Kế toán trưởng: Học để hiểu – biết và thực hiện
 • Cấp quản lý các phòng ban: Học để hiểu – biết và phối hợp thực hiện 

GIẢNG VIÊN

TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA\

BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Công ty TNHH Học viện BOS

STK 0711000280366

Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội

Nội dung: Ho ten_So dien thoai_KhoaNhanSu

Cảm nhận của học viên