Tỷ lệ chi phí/ doanh thu và tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp?
02/02/2023

Tỷ lệ chi phí/doanh thu bao nhiêu là đủ?

Tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp?

Ở đây lại xuất hiện một câu hỏi là: tỷ lệ chi phí/ doanh thu bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp? Câu trả lời là không có tiêu chuẩn nào cả! Tùy thời kỳ, tùy loại hình, tùy mục tiêu và câu chuyện cân đối của mỗi doanh nghiệp. Tùy mỗi thời kỳ, mỗi loại hình và mục tiêu của doanh nghiệp là thế nào?

Tỷ lệ chi phí/ doanh thu và tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp?

Tỷ lệ chi phí/ doanh thu và tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp?

  • Mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà đầu tư sẽ kỳ vọng khả năng sinh lời khác nhau, anh A bảo 10% là tốt rồi, anh B bảo 15% mới làm.
  • Giai đoạn đầu – đầu tư mạo hiểm. Chúng ta chưa có chỗ đứng trên thị trường, chưa có vị thế, danh tiếng, muốn thôn tính thị trường, chấp nhận cạnh tranh khô máu nên doanh thu ít ỏi trong khi đó vẫn phải chi ra đầu tư rất nhiều. Như vậy, thậm chí chi phí gấp vài trăm, vài nghìn lần doanh thu là chuyện bình thường, chấp nhận lỗ, lợi nhuận = 0.
  • DN mới bắt đầu, chưa có dữ liệu lịch sử, cách tốt nhất là hãy hoạt động ít nhất 6 tháng để thống kê và tìm ra quy luật.
  • Với giai đoạn tăng trưởng, tỷ lệ chi phí sẽ tăng nhanh hơn tỷ lệ doanh thu do chúng ta mở rộng quy mô nhà máy, tuyển thêm nhân sự; giai đoạn trưởng thành trưởng thành, chúng ta mong muốn lợi nhuận cao hơn. Tỷ lệ chi phí chiếm bao nhiêu % trên doanh thu tùy thuộc chiến lược kinh doanh và chiến lược tài chính của doanh nghiệp. 1 DN có đi vay hay không đi vay không thể kết luận DN nào tốt hơn DN nào! Vì vậy cần loại trừ chi phí lãi vay ra khỏi lợi nhuận để so sánh.
  • Với doanh nghiệp đã hoạt động một thời gian và đã có dữ liệu lịch sử chúng ta có thể dựa vào dữ liệu lịch sử tham khảo, thiết lập lại định mức, phân định biến phí, định phí và khoản mục phí rõ ràng.
  • Mỗi ngành nghề khác nhau thì cơ cấu chi phí cũng khác nhau, và theo thực tế phát sinh của DN.

Đừng bỏ lỡ: Việc của sếp là RA QUYẾT ĐỊNH, còn việc của kế toán là THU THẬP VÀ GIẢI MÃ THÔNG TIN

                  Tại sao chênh lệch dòng tiền có ảnh hưởng trực tiếp tới Kết quả kinh doanh?

Đừng áp đặt, dưới đây là số liệu tham khảo:

  • Thương mại: giá vốn cao 80%-90% doanh thu, chi phí bán hàng 5-10%, chi phí quản lý 5-10% doanh thu
  • Dịch vụ: 30% lương, 35% nguyên vật liệu, 5-10% chi phí bán hàng, 5% chi phí quản lý
  • Xây dựng: 10-15% lương, 70% nguyên vật liệu, 10% máy móc, 3-5% khác
  • Sản xuất: 45-50% giá vốn, chi phí bán hàng 15-20%, chi phí quản lý 15-20%.

Chung quy lại, tùy thời kỳ, tùy loại hình, tùy mục tiêu và câu chuyện cân đối của mỗi doanh nghiệp, tỷ lệ chi phí/ doanh thu sẽ khác nhau và không có tiêu chuẩn nào để đánh giá và quy chụp!

Xem thêm: Khóa học “Setup & Chuẩn hóa Hệ thống tài chính – kế toán doanh nghiệp” 

– – Hà Quỳnh – MBA, CPA – Chủ tịch học viện BOS – –
BOS Học viện quản trị doanh nghiệp
Thực hành – Thực chiến – Thực chất
Đồng hành – Đồng bộ – Đồng phát
Các bài viết khác