6 VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. KHÔNG CHIẾN LƯỢC

Không xây dựng được định hướng chiến lược, mục tiêu, giải pháp chiến lược rõ ràng, doanh nghiệp phát triển theo cảm tính, bản năng nên sức cạnh tranh rất yếu kém.

2. KHÔNG KẾ HOẠCH

 • Không có bộ kế hoạch đồng bộ từ cấp công ty đến cấp phòng ban, cấp nhân viên và phân rã ra kế hoạch tháng, tuần, ngày.
 • Không giao khoán được mục tiêu cho từng phòng ban và từng nhân sự.
 • 3. NHÂN SỰ KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC BÀI BẢN

 • Việc tổ chức đội ngũ nhân sự lộn xộn, không có mô tả chức năng nhiệm vụ phòng ban.
 • Không đo lường hiệu quả công việc nên không đánh giá được nhân sự.
 • 4. KHÔNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC CHI PHÍ

  Không lập được hạn mức chi phí, không xác định được kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền dẫn đến bán được hàng lỗ lãi bao nhiêu cũng không biết. Các cơ chế, chính sách cho nhân viên, cho khách hàng thì đưa ra mù mờ cảm tính, không dựa trên số liệu.

  5. KHÔNG CÓ ĐO LƯỜNG, BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH

  Các chỉ tiêu kinh doanh không được đo lường và báo cáo, so sánh với kế hoạch để đánh giá nên không biết tình hình kinh doanh đang như thế nào.

  6. KHÔNG PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TỐT

  Không nhận diện được các vấn đề nên cũng không đưa ra được giải pháp để cải thiện tình hình, các vấn đề tồn tại dai dẳng, lưu cữu nhiều năm.

  NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VẤN ĐỀ TRÊN

  Các doanh nghiệp sau giai đoạn khởi tạo ban đầu đều thấy được hệ lụy của việc không có hệ thống quản trị bài bản và đều khát khao sẽ xây dựng được cho mình một hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản. Nhiều chủ doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cùng đội ngũ nhân sự của mình học hỏi, và nỗ lực rất nhiều để xây dựng hệ thống quản trị. Nhưng kết quả là hệ thống vẫn không bài bản. Nguyên nhân không phải là do chủ doanh nghiệp và đội ngũ yếu kém hay thiếu quyết tâm, mà bởi:
  • Hệ thống quản trị doanh nghiệp là một hệ thống có cấu trúc rất phức tạp. Để xây dựng nó đòi hỏi phải có kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, nhân sự, sản xuất, mua hàng … nên việc yêu cầu doanh nghiệp tự mình xây dựng hệ thống quản trị cũng giống như yêu cầu người dân phải tự đi học cách sản xuất ô tô để chế tạo chiếc ô tô của mình. Điều đó là bất khả thi.
  • Phải có một mô hình đồng bộ để nối được các kiến thức, kinh nghiệm đó vào một hệ thống đồng bộ.
  • Phải có một công cụ phần mềm mạnh để nhúng toàn bộ các kiến thức, kinh nghiệm đó để cho toàn bộ nhân sự của doanh nghiệp cùng vận hành doanh nghiệp trên nền tảng đó.

  Điều đó là quá sức đối với doanh nghiệp. Do vậy phải tư duy hệ thống quản trị doanh nghiệp cần phải được xây dựng bởi các tổ chức chuyên nghiệp rồi đóng gói và chuyển giao cho doanh nghiệp chứ không phải hướng dẫn doanh nghiệp tự xây.

  GIẢI PHÁP CỦA BOS


  Mô hình S.P.A.C.E
  BOS GROUP gồm công ty giải pháp quản trị chuyên về phần mềm quản trị và học viên BOS là một trong số rất ít các tổ chức đã xây dựng thành công và sẵn sàng chuyển giao hệ thống quản trị cho doanh nghiệp. Để đóng gói và chuyển giao được một cách dễ dàng, trước tiên BOS đã thiết kế một cấu trúc hệ thống quản trị doanh nghiệp rất đặc biệt được gọi là mô hình SPACE SHIP mô phỏng doanh nghiệp gồm có 3 tầng là THƯỢNG TẦNG – TRUNG TẦNG VÀ HẠ TẦNG:

  THƯỢNG TẦNG:

  Chứa đựng các giá trị tinh thần của doanh nghiệp như hoạch định chiến lược cấp công ty, hoạch định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp tư duy.

  TRUNG TẦNG:

  Chức năng thực thi chiến lược, gồm có 4 trụ cột là:
  KINH DOANH – TÀI CHÍNH – NHÂN SỰ – CUNG ỨNG. Mỗi cấu phần lại được thiết kế đầy đủ 5 chức năng theo một mô hình rất đặc biệt do BOS đưa ra, đó là mô hình S.P.A.C.E. Trong đó thực hiện đầy đủ các chức năng cần phải có của mỗi hệ thống quản trị bài bản.
   S: STRATERGY: CHIẾN LƯỢC: Giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược chức năng, trong đó trả lời cho 3 câu hỏi lớn là:
  • Doanh nghiệp định hướng gì ở cấu phần này.
  • Doanh nghiệp muốn đạt được các chỉ tiêu nào ở cấu phần này.
  • Giải pháp nào giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó.
  • P: PLAN: KẾ HOẠCH: Giúp doanh nghiệp:
  • Lập được kế hoạch để thực hiện các giải pháp đã nêu trong phần chiến lược, trong đó phân rã các chỉ tiêu đã nêu thành các chỉ tiêu của quý, tháng, tuần, ngày cho từng nhân sự trong công ty.
  • Lập được kế hoạch hành động theo mô hình RACI với chi tiết ai làm việc gì, bắt đầu và kết thúc, phối hợp với ai, ai là người chịu trách nhiệm.
  • A: ACT: THỰC HIỆN: Giúp doanh nghiệp thực hiện các việc sau:
   Tổ chức nhân sự:
  • Xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức gồm có danh mục phòng ban, danh mục vị trí, danh mục nhân sự.
  • Xây dựng hệ thống mô tả chức năng nhiệm vụ ừng phòng ban, mô trách nhiệm, mô tả công việc từng vị trí.
  • Xây dựng hệ thống các KPI với các mục tiêu đồng bộ với hệ thống mục tiêu của phòng ban và công ty.
  • Xây dựng hệ thống khung năng lực của từng vị trí bám sát với mô tả trách nhiệm của vị trí đó.
  • Xây dựng hệ thống lương theo cơ chế 3P công bằng và khích lệ.
  • Xây dựng hệ thống thưởng nhân động lực làm việc lên nhiều lần.
  • Tổ chức tài chính:
  • Xây dựng hệ thống định mức hạn mức từng khoản mục chi phí cho từng đơn vị phòng ban
  • Tiến hành giao khoán cả mục tiêu, cả chi phí và cả nhân sự cho phòn ban đó
  • Tổ chức quy trình:
  • Xây dựng các quy trình tác nghiệp
  • C: CONTROL: KIỂM SOÁT: Giúp doanh nghiệp:
  • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị bằng Dashboard đa tầng, đa chiều với các phân tích chuyên sâu tất cả các chỉ tiêu của cấu phần đó
  • Có sự so sánh tương quan giữa kế hoạch đã lập với thực tế thực hiện để thấy được thực trạng tiến trình thực thi kế hoạch. Có đo lường đánh giá tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lũy kế đến hiện tại
  • Có hệ thống cảnh báo các chỉ tiêu đang không đạt kế hoạch
  • E: ENHANCE: CẢI TIẾN: Giúp doanh nghiệp tổ chức cuộc họp theo tư duy giải quyết vấn đề trong đó nêu rõ:
  • Chỉ tiêu không đạt là gì
  • Nguyên nhân vì sao không đạt
  • Các giải pháp để cải tiến
  • Phân tích là lựa chọn giải pháp tối ưu
  • Lập kế hoạch hành động thực hiện giải pháp
  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

  HẠ TẦNG:

  Là nguồn động lực giúp công ty phát triển, đến từ 4 động lực là NHÂN LỰC – TÀI LỰC – THẾ LỰC – CÔNG NGHỆ

  NỘI DUNG CHUYỂN GIAO

  Toàn bộ hệ thống quản trị sẽ được BOS chuyển giao thông qua chương trình gồm 4 chuyên đề:
  CHUYÊN ĐỀ 1 TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH SPACE SHIP VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH BOS
  Phần 1 Chuyển giao cấu trúc thượng tầng doanh nghiệp
  Phần 2 Chuyển giao hệ thống tư duy cần có của nhà quản trị, nhà quản lý
  Phần 3 Chuyển giao tư duy và quy trình hoạch định cấp công ty
  Phần 4 Chuyển giao tư duy và quy trình hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp
  CHUYÊN ĐỀ 2 CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG NHÂN SỰ
  Phần 1 Chuyển giao quy trình hoạch định chiến lược nhân sự
  Phần 2 Lập kế hoạch nhân sự
  Phần 3 Tổ chức bộ máy nhân sự tại doanh nghiệp
  Phần 4 Báo cáo nhân sự
  Phần 5 Nâng cấp hệ thống nhân sự
  CHUYÊN ĐỀ 3 CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG KINH DOANH
  Phần 1 Chuyển giao chiến lược kinh doanh
  Phần 2 Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh
  Phần 3 Hướng dẫn xây dựng phòng kinh doanh
  Phần 4 Hướng dẫn kiểm soát phòng kinh doanh
  Phần 5 Cải tiến phòng kinh doanh
  CHUYÊN ĐỀ 4 CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỢI NHUẬN
  Phần 1 Chiến lược tài chính dành cho CEO và CFO
  Phần 2 Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp dễ dàng với Hệ điều hành doanh nghiệp BOS
  Phần 3 Tổ chức dữ liệu và đồng bộ dữ liệu kế toàn với dữ liệu Hệ điều hành BOS
  Phần 4 Đo lường kiểm soát toàn diện tài chính doanh nghiệp với Hệ điều hành BOS
  Phần 5 Các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu tài chính trong trường hợp không bám sát kế hoạch

  AI NÊN THAM GIA?

  • Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành
  • Giám đốc chức năng (Giám đốc nhân sự, tài chính, kế toán trưởng, kinh doanh,…)
  • Trưởng các phòng ban (Trưởng phòng nhân sự, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh,…)
  • Những người quan tâm đến quản trị vận hành doanh nghiệp

  PHƯƠNG PHÁP HỌC & THỰC HÀNH

  • Tương tác giữa giảng viên và học viên trong quá trình huấn luyện, lấy học viên là trung tâm
  • Kết hợp thuyết trình, thảo luận nhóm, kết nối bài học và thực tiễn doanh nghiệp
  • Học viên được cung cấp biểu mẫu thực hành, thực chiến ngay tại lớp trên chính số liệu của doanh nghiệp
  • Chuyên gia chỉ dẫn chi tiết thực hành từng bước theo quy trình và đồng hành trong suốt quá trình triển khai

  TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA

   GIẢNG VIÊN

  LỊCH KHAI GIẢNG & BẢNG GIÁ

  KHÓA HỌC LỊCH KHẢI GIẢNG NGÀY HỌC THỜI GIAN THỜI LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC PHÍ GIÁ ƯU ĐÃI
  Khóa K11 30/09/2023 Thứ 7 AM: 8h30-11h30
  PM: 13h30-16h30
  3 tháng Offline: Hà Nội
  Online: Zoom
  30.900.000Đ 15.400.000Đ
  Khóa K12 05/11/2023 Chủ nhật AM: 8h30-11h30
  PM: 13h30-16h30
  3 tháng Offline: Hà Nội
  Online: Zoom
  30.900.000Đ 15.400.000Đ
  Khóa K13 05/12/2023 Thứ 3 AM: 8h30-11h30
  PM: 13h30-16h30
  3 tháng Offline: Hà Nội
  Online: Zoom
  30.900.000Đ 15.400.000Đ

  HÌNH ẢNH THỰC TẾ

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  Công ty TNHH Học viện BOS
  STK 0711000280366
  Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội
  Nội dung: Ho ten_So dien thoai_KhoaCEO
  CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN