05 NHÓM NỖI ĐAU THƯỜNG GẶP VỚI PHÒNG KINH DOANH

NHÓM 1: CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Không có chiến lược kinh doanh hiệu quả, cạnh tranh chủ yếu là bằng giảm giá và tăng công nợ, dẫn đến vị thế cạnh tranh rất thấp, luôn phải cắt máu để bán được hàng, dù có chút doanh thu nhưng lợi nhuận chẳng còn là bao, không những vậy lại toàn nằm trong công nợ, làm bao năm chẳng thấy tiền đâu.
 • Không biết điều nghiên thị trường, phân khúc khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu dẫn đến dàn trải, không định vị được thương hiệu.
 • Không biết cách đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả, sản phẩm đưa ra thị trường kém cạnh tranh, khó bán.
 • Không biết cách định giá sản phẩm, hầu như chỉ định giá theo lợi nhuận mục tiêu dẫn đến bỏ lỡ những dòng sản phẩm có thể bán giá hớt váng, bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường bằng những sản phẩm dẫn.
 • Không xây dựng được hệ thống kênh phân phối hiệu quả. Chỉ có một kênh nhỏ và hẹp, hoặc nhiều kênh nhưng xung đột nhau.

NHÓM 2: CÁC SAI LẦM TRONG KẾ HOẠCH

 • Không lập được kế hoạch doanh thu bán hàng cho từng phòng kinh doanh, từng nhân viên kinh doanh, từng khách hàng, từng dòng sản phẩm theo năm, tháng, tuần … dẫn đến nhân viên bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không có căn cứ để đánh giá nhân viên bán hàng.
 • Không hoạch định được hạn mức ngân sách các chi phí bán hàng như chi phí khuyến mãi, khuyến mại, chi phí thưởng cho khách hàng, thưởng nhân viên, chi phí truyền thông quảng cáo … dẫn đến hoặc là không dám chi làm mất doanh thu thị phần, hoặc là chi vô tội vạ dẫn đến thu không bù chi.
 • Không biết cách lập một kế hoạch công việc hàng tháng – tuần – ngày. Nhân sự làm việc thụ động hoặc chờ việc trong khi quản lý thì bù đầu.

NHÓM 3: CÁC SAI LẦM TRONG TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH

 • Không tổ chức phòng kinh doanh tối ưu với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, không có hệ thống mô tả chức năng nhiệm vụ phòng ban, hệ thống văn bản giao khoán mục tiêu, chi phí, nhân sự, quyền hạn, quyền lợi cho phòng kinh doanh.
 • Nhân sự không có hệ thống mô tả trách nhiệm, mô tả công việc rõ ràng, công việc thì dẫm chân lên nhau, trách nhiệm thì đùn đẩy, quyền lợi thì tranh giành.
 • Nhân sự không có bảng đánh giá, người làm việc tốt xấu lương thưởng giống nhau, nhiều năm muốn tăng lương thăng chức mà không biết căn cứ vào đâu.
 • Cơ chế lương thưởng không khuyến khích nhân sự cống hiến, không có lộ trình thăng tiến cho nhân sự.
 • Làm việc không có quy trình, nhân sự làm việc lộn xộn, việc gì cũng hỏi sếp.

NHÓM 4: CÁC SAI LẦM TRONG BÁO CÁO BÁN HÀNG

 • Không có báo cáo bán hàng, không biết đang bán được doanh thu bao nhiêu, doanh thu đến từ các phòng kinh doanh nào, đến từ nhân viên nào, từ khách hàng nào, từ sản phẩm nào … tình hình doanh thu ở chỗ nào tăng, chỗ nào giảm …
 • Không biết lợi nhuận từng dòng sản phẩm đang thế nào, có sản phẩm sau khi trừ hết chi phí đang bán lỗ mà không biết.
 • Có báo cáo nhưng không so sánh với kế hoạch, không biết tình hình hoàn thành kế hoạch được bao nhiêu %, có bám sát kế hoạch hay không.

NHÓM 5: CÁC SAI LẦM VỀ CẢI TIẾN PHÒNG KINH DOANH

 • Nhân sự không được đánh giá và đào tạo thường xuyên
 • Không tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ
 • Họp giao ban không tập trung vào kế hoạch, không làm rõ vấn đề và giải quyết vấn đề, không dựa trên kế hoạch – thực thi mà dạng kể chuyện
Các CEO đều biết rõ những vấn đề trên và mong muốn xây dựng được hệ thống bán hàng bài bản nhưng sau nhiều năm nỗ lực đều không thành công. Có phải vì CEO yếu kém? không phải vậy, mà vì hệ thống bán hàng nằm trong hệ thống quản trị là một cấu trúc rất phức tạp, nó cần được xây dựng bởi một tổ chức chuyên nghiệp rồi chuyển giao cho doanh nghiệp chứ không phải là hướng dẫn, đào tạo doanh nghiệp tự xây dựng. Học viên BOS là một trong số ít các tổ chức đã xây dựng, đóng gói thành công trên nền tảng hệ điều hành doanh nghiệp và sẵn sàng chuyển giao hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản.

AI NÊN THAM GIA?

 • Chủ doanh nghiệp đang là CEO trực tiếp điều hành doanh nghiệp: nhận chuyển giao để nắm được toàn hệ thống và ứng dụng để hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh: nhận chuyển giao hệ thống để hiểu và trực tiếp vận hành hệ thống kinh doanh

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO

Việc chuyển giao modul kinh doanh được triển khai thông qua 5 phần tương ứng với 6 chức năng trong mô hình công thức thành công M+S.P.A.C.E
PHẦN 1 S – STRATEGY: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Bài 1.1 Thế nào là chiến lược kinh doanh?
Bài 1.2 Tại sao phải có chiến lược bán hàng?
Bài 1.3 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh bằng tư duy chiến lược (tư duy nhân quả)
Bài 1.4 Hướng dẫn phân tích môi trường kinh doanh (duyên)
a. Hướng dẫn phân tích môi trường vĩ mô bằng mô hình PESTEL
b. Hướng dẫn phân tích môi trường vi mô bằng mô hình bánh xe thị phần
Bài 1.5 Hướng dẫn xác định mục tiêu kinh doanh (quả)
Bài 1.6 Hướng dẫn xây dựng giải pháp cạnh tranh (nhân)
a. Hướng dẫn bước phân khúc khách hàng
b. Hướng dẫn lựa chọn phân khúc khách hàng mục tiêu
Bài 1.7 Tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn với chiến lược sản phẩm:
a. Phân tích bộ giá trị hiện tại của sản phẩm bằng mô hình 3 lớp giá trị
b. Thiết kế bộ giá trị của sản phẩm để nâng cao vị thế cạnh tranh bằng sản phẩm
c. Hướng dẫn thiết kế và quản trị trải nghiệm khách hàng
Bài 1.8 Tối ưu lợi nhuận dài hạn với chiến lược giá:
a. Tổng quát các chiến thuật về giá
b. Ứng dụng các công cụ về giá giúp thúc đẩy doanh thu và gia tăng lợi nhuận
c. Ứng dụng chiến thuật giá sản phẩm hớt váng, sản phẩm dẫn để tối ưu lợi nhuận và thâm nhập thị trường
Bài 1.9 Tối đa hóa doanh thu – thị phần với chiến lược kênh phân phối:
a. Giới thiệu tổng quan các mô hình phân phối
b. Phân tích ưu nhược điểm của từng mô hình phân phối và cách lựa chọn mô hình tối ưu
Bài 1.10 Ứng dụng hệ điều hành BOS để hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp học viên
PHẦN 2 P – PLAN: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
Bài 2.1 Ứng dụng hệ điều hành BOS để giao mục tiêu kinh doanh từ HĐQT (HĐTV) xuống BGĐ
Bài 2.2 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho các đơn vị kinh doanh
Bài 2.3 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng nhân viên kinh doanh
Bài 2.4 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng khách hàng (mô hình B2B)
Bài 2.5 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập kế hoạch doanh thu cho từng dòng sản phẩm
Bài 2.6 Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng kế hoạch chi phí cho phòng kinh doanh
PHẦN 3 A- ACT: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHÒNG KINH DOANH
Bài 3.1 Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
Bài 3.2 Ứng dụng hệ điều hành BOS để xác định danh mục vị trí chức danh của phòng kinh doanh đồng bộ chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
Bài 3.3 Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả trách nhiệm từng vị trí phòng kinh doanh
Bài 3.4 Ứng dụng hệ điều hành BOS để xây dựng mô tả công việc từng vị trí phòng kinh doanh
Bài 3.5 Ứng dụng hệ điều hành BOS để giao mục tiêu theo KPI
PHẦN 4 C- CONTROL: HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT PHÒNG KINH DOANH
Bài 4.1 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo đơn vị kinh doanh
Bài 4.2 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo nhân viên kinh doanh
Bài 4.3 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo sản phẩm
Bài 4.4 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch doanh thu theo khách hàng
Bài 4.5 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo biến động doanh thu theo thời gian
Bài 4.6 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo lợi nhuận trên từng dòng sản phẩm
Bài 4.7 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo số lượng bán hàng
Bài 4.8 Ứng dụng hệ điều hành BOS để lập báo cáo và so sánh với kế hoạch chi phí bán hàng
PHẦN 5 E – ENHANCE: CẢI TIẾN PHÒNG KINH DOANH
Bài 5.1 Chuyển giao quy trình họp giao ban phòng kinh doanh theo tư duy chiến lược

PHƯƠNG PHÁP HỌC & THỰC HÀNH

 • Tương tác giữa giảng viên và học viên trong quá trình huấn luyện, lấy học viên là trung tâm
 • Kết hợp thuyết trình, thảo luận nhóm, kết nối bài học và thực tiễn doanh nghiệp
 • Học viên được cung cấp biểu mẫu thực hành, thực chiến ngay tại lớp trên chính số liệu của doanh nghiệp
 • Chuyên gia chỉ dẫn chi tiết thực hành từng bước theo quy trình và đồng hành trong suốt quá trình triển khai

TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA

 GIẢNG VIÊN

LỊCH KHAI GIẢNG & BẢNG GIÁ

KHÓA HỌC LỊCH KHẢI GIẢNG NGÀY HỌC THỜI GIAN THỜI LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC PHÍ GIÁ ƯU ĐÃI
Khóa K7 07/10/2023 Thứ 7 AM: 8h30-11h30
PM: 13h30-16h30
8 buổi/4 ngày Offline: Hà Nội
Online: Zoom
19.800.000Đ 8.900.000Đ
Khóa K8 12/11/2023 Chủ nhật AM: 8h30-11h30
PM: 13h30-16h30
8 buổi/4 ngày Offline: Hà Nội
Online: Zoom
19.800.000Đ 8.900.000Đ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Công ty TNHH Học viện BOS
STK 0711000280366
Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội
Nội dung: Ho ten_So dien thoai_KhoaKinhDoanh
CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN