Nỗi đau khi xây dựng phòng kinh doanh: Không định biên số lượng nhân sự phòng kinh doanh đồng bộ với quỹ lương và kế hoạch bán làm chi phí bán hàng quá cao ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.  

08 NỖI ĐAU KHI XÂY DỰNG PHÒNG KINH DOANH

 1. Không tổ chức được thành các đơn vị kinh doanh chuyên trách, dẫn đến một đơn vị kinh doanh phụ trách nhiều địa bàn, kênh tuyến, ngành hàng… dẫn đến việc phát triển thị trường không hiệu quả.
 2. Không xác định được các vị trí cần có của phòng kinh doanh và mô tả công việc đồng bộ với dòng chảy công việc dẫn đến nhiều việc không biết ai làm.
 3. Không định biên được số lượng nhân sự phòng kinh doanh đồng bộ với quỹ lương và kế hoạch bán dẫn đến chi phí bán hàng quá cao ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp.
 4. Không có kế hoạch bán được giao đến từng NVKD từng tháng, dẫn đến việc NVKD bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không lập được kế hoạch mua hàng và dòng tiền.
 5. Không có báo cáo bán hàng, không đánh giá được xu thế bán, tỷ trọng sản phẩm bán dẫn đến sản phẩm nào bán tăng, sản phẩm nào bán giảm không biết.
 6. Không biết cách đào tạo NVKD dẫn đến năng lực NVKD yếu kém, không biết vượt qua phản đối, không biết chốt sale. Doanh số thấp chỉ đổ lỗi tại khách quan và tại giá đắt.
 7. Không có hệ thống đánh giá KPI cho NVKD dẫn đến nhân viên giỏi, nhân viên kém cũng không biết, người giỏi thì ra đi người kém thì ở lại.
 8. Không có hệ thống lương thưởng đồng bộ và khích lệ, nhân viên không muốn bán được nhiều hàng, thậm chí đuổi bớt khách cho mệt.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

AI NÊN THAM GIA?

 • Chủ doanh nghiệp đang là CEO trực tiếp điều hành doanh nghiệp: Học để hiểu và giao các bộ phận thực hiện. 
 • Giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh: Học để hiểu – biết và thực hiện. 
 • Các Start-up muốn setup doanh nghiệp bài bản ngay từ đầu: Học để hiểu – biết và phối hợp thực hiện. 

GIẢNG VIÊN

TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA 

BẢNG GIÁ KHÓA HỌC

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

   

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Công ty TNHH Học viện BOS

STK 0711000280366

Ngân hàng Vietcombank Thanh Xuân Hà Nội Nội dung: Ho ten_So dien thoai_KhoaKinhDoanh

 
Cảm nhận của học viên