Chị Nguyễn Thị Định
13/09/2022
Chị Nguyễn Thị Định (PGĐ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long)

Khi mình đến với buổi học này, mình đánh giá rất cao về sự tận tâm của giảng viên và kiến thức chuyên môn, sự cặn kẽ trong từng bài giảng của thầy cô. Cái mình thu hoạch được đó là bộ công cụ sẵn chỉ cần áp dụng. Đó là những giá trị trước mắt mình nhận được ngay ở buổi đầu tiên…

Các bài viết khác