4 không nếu thiếu kế hoạch bán!
09/09/2022
Trước đây, chúng ta chưa dự báo doanh thu bán từng tháng/quý/năm đợi đến cuối năm tổng kết mới biết doanh thu bao nhiêu, với doanh thu ấy chi phí dành cho bộ phận kinh doanh là bao nhiêu, lúc này không thể quay ngược thời gian để sửa sai được. Kế hoạch bán sẽ giúp chúng ta dự báo doanh thu từng tháng/quý/năm, phân rã đến từng nhóm kinh doanh, từng nhân viên kinh doanh, biết cần nguồn lực gì, chi phí bao nhiêu để đạt mục tiêu chung đó. Nếu có rủi ro xảy ra thì định lượng là bao nhiêu, có phương án xử lý để hạn chế tổn thất không? Trước đây, thiếu kế hoạch bán, bộ phận cung ứng căn cứ vào đâu để biết cần mua bao nhiêu, cần sản xuất bao nhiêu? Bộ phận kế toán căn cứ vào đâu để lập kế hoạch dòng tiền, kế hoạch vốn? Khi nào cần vốn, tiếp cận đối tác nào? Nhân sự biết cần tuyển bao nhiêu người, năng lực ra sao? Nếu không đặt kế hoạch, các bộ phận và cá nhân làm sao có thể hoạt động hết công suất và đạt được hiệu suất tốt khi mà chính họ cũng không nắm rõ “kết quả công việc” của mình có ý nghĩa gì với sự phát triển của công ty. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhân viên làm việc thụ động, lúc nào cũng bận nhưng hiệu quả công việc không cao, sếp bận trăm công nghìn việc bởi giải quyết sự vụ vụn vặt từ các phòng ban, đầu óc đâu mà nghĩ chiến lược. Chỉ khi có kế hoạch, các phòng ban sẽ hiểu vai trò của họ quyết định sự thành công của công ty và cùng phối hợp tìm các nguyên nhân, giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề nổi cộm cần giải quyết hướng tới mục tiêu chung. Trước đây, chúng ta không có kế hoạch, các đơn vị trong hệ thống hoạt động tự do, tự phát, lãng phí bội chi khó thể tránh. Nhân viên kinh doanh thụ động cứ bán được bao nhiêu thì bán, không được giao mục tiêu hoặc nếu có được giao mục tiêu thì ai chỉ cách nào để đạt mục tiêu ấy. Năm nào cũng đặt kế hoạch nhưng năm nào cũng fail. Hãy quan sát xem, nếu một nhân viên kinh doanh không biết tháng này anh ta cam kết hoàn thành chỉ tiêu bao nhiêu thì liệu anh ấy có biết cần phải kiếm bao nhiêu data, thiết lập bao nhiêu cuộc gặp, bao nhiêu hợp đồng dự thảo, kiếm bao nhiêu đơn hàng. Nếu không có những kế hoạch đó, anh ta đi đến đâu để tìm kiếm khách hàng, nay chạy chỗ nọ mai chạy chỗ kia tốn bao nhiêu thời gian, xăng xe, chưa nói đến hiệu quả công việc. Giá như có kế hoạch, anh ta sẽ biết mình yếu ở đâu, tại sao bán được, tại sao không bán được, làm gì để bán nhiều hơn, bán ở đâu, bán cho ai, bán thế nào, khách mua vì lí do gì? Trước đây, chúng ta chỉ có báo cáo nhưng báo cáo sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu kế  hoạch. Nếu có kế hoạch bán, chúng ta đọc vị được báo cáo kinh doanh, so với kế hoạch là tốt hay xấu, cần điều chỉnh gì, cần tuyển đào tạo nhân viên năng lực thế nào để đáp ứng? Kế hoạch bán chính là cơ sở để kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của hệ thống nói chung cũng như các bộ phận nói riêng.
Các bài viết khác