Dòng tiền và chu kỳ sống của doanh nghiệp?
07/02/2023

Bạn đang đứng trước một cơ hội đầu tư và phải lựa chọn 1 trong 3 Doanh nghiệp, nếu là bạn bạn sẽ chọn A hay B hay C?

Dòng tiền hoạt động

A B C
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD +200    200

-100

Lưu chuyển tiền thuần từ HDĐT

-300 +120

+60

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC

+120 -300

+60

Tổng Lưu chuyển tiền thuần

+20 +20

+20

Một doanh nghiệp được đánh giá là tốt nếu có dòng tiền từ HĐKD dương từ năm này qua năm khác, tốt nhất là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương và bù đắp được dòng tiền đầu tư và tài chính. Vì mục tiêu hoạt động của chúng ta là kinh doanh thu lợi nhuận, lợi nhuận và dòng tiền phải đến từ hoạt động kinh doanh mới là bền vững. Như vậy thì C rõ ràng là xấu rồi vì tiền từ HĐKD âm. Còn A, B thì sao? Tình huống nào đỡ xấu ai là thị nở, ai là hoa hậu, nếu chúng ta phải chọn 1 trong 2 doanh nghiệp để đầu tư thì bạn chọn A hay B?

Cả A và B đều ra dòng tiền thuần là +20. Vậy nên chọn A hay B?

  • Với doanh nghiệp A: dòng tiền từ HĐKD không đủ bù đắp dòng tiền từ HĐĐT, A đang đầu tư quá khả năng (quá mức thu nhập từ HĐKD) nhưng vẫn có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai nếu đi đúng hướng. Nếu dòng tiền bị hụt thì doanh nghiệp A có thể giảm đầu tư lại. A cũng xấu nhưng có triển vọng.
  • Với doanh nghiệp B: dòng tiền từ HĐKD không đủ bù đắp cho các hoạt động tài chính (trả nợ + trả cổ tức), vay nợ quá mức nên buộc phải thanh lý tài sản để có tiền. Doanh nghiệp phải trả nợ vay 300tr, không đời nào ngân hàng xóa nợ. Trong trường hợp này B vô vọng.

Xem thêm: Vốn lưu động cần bao nhiêu là đủ?

Cả 2 doanh nghiệp có vấn đề như nhau nhưng việc của chúng ta là xem doanh nghiệp nào rủi ro hơn. Nếu chỉ nhìn vào con số thì A và B đều có lưu chuyển tiền thuần là 20 nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở con số. Phải hiểu bản chất. chứ không chỉ nhìn số mà phán.

Thông qua dấu hiệu nhận biết giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, chúng ta sẽ không khó để nhận ra A có thể đang trong giai đoạn tăng trưởng, nên dòng tiền từ HĐKD dương, dòng tiền từ HĐĐT âm để mở rộng nhưng đang đầu tư quá mức thu nhập, dòng tiền HĐTC dương để bù đắp thiếu hụt. B có thể trong giai đoạn trưởng thành nhưng vay nợ quá mức nên dòng tiền từ HĐKD không đủ bù đắp HĐTC. Chị có thể đang trong giai đoạn suy thoái nên dòng tiền từ HĐKD âm, dòng tiền từ HĐĐT dương (bán tháo tài sản thu hồi tiền), dòng tiền HĐTC dương (thu hồi vốn góp).

Khởi nghiệp và suy thoái đều rủi ro nhưng khởi nghiệp có tiềm năng, suy thoái có nghĩa là kết thúc. Như vậy, qua phân tích trên có thể thấy A đỡ rủi ro hơn B mặc dù cả 2 doanh nghiệp có cùng con số lưu chuyển tiền thuần là +20.

Thông điệp: Trong phân tích số liệu, mấu chốt KHÔNG hoàn toàn nằm ở CON SỐ. Đừng nhìn bề nổi, hãy để máy làm. Hãy hiểu GỐC RỄ, BẢN CHẤT vấn đề đang xảy ra thay vì áp đặt máy móc. BÍ ẨN NẰM SAU những con số và SỰ LÝ GIẢI mới quan trọng.

Xem thêm: Khóa học “Setup & Chuẩn hóa Hệ thống tài chính – kế toán doanh nghiệp” 

Tác giả: Hà Quỳnh – MBA, CPA – Chủ tịch học viện BOS

Đừng bỏ lỡ: Điểm Hòa Vốn | Giúp CEO chèo lái con thuyền DN vượt qua cơn lũ khủng hoảng | Học Viện Quản Trị BOS https://www.youtube.com/watch?v=lPk_jY1Zo24&t=423s
Các bài viết khác